11 сесія 7 скликання

 

У К Р А Ї Н А

ДОРОЖНЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

02 грудня  2016 року

с.Дорожне                                                                     11  сесія  7 скликання

                                                                                              позачергова

Про внесення змін  в сільський

бюджет на 2016 рік.

 

Керуючись законом „Про місцеве самоврядування в Україні” ст. 26, ст. 23, п.3,  ст 78 п.7 Бюджетного Кодексу України,  сільська рада

 

 В И Р І Ш И Л А:

1. Внести такі зміни в рішення 3 сесії 7 скликання від 23.12.2015 року «Про сільський бюджет на 2016 рік”:

1.1. Зменшити доходи в сумі 92 000,00 грн, в тому числі:

     по КЕКД 18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб» - 62 000,00 грн.

     18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» - 30 000,00 грн. та на   покриття видатків направити вільний залишок загального фонду на початок року.

1.2. Збільшити видатки по загальному фонду  в сумі 10 000,00 грн за рахунок направлення вільного залишку коштів загального фонду на початок року, в тому числі:

     По КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» в сумі 10 000,00 грн в тому числі:

     По КЕКВ – 2274 –«Оплата природного газу» - 10 000,00 грн та внести зміни  в додаток 2 рішення 3 сесії 7 скликання від 23.12.2015 року згідно з додатком 2  даного рішення.

1.3. Збільшити видатки по спеціальному фонду в сумі 3 787,00 грн за рахунок направлення вільного залишку коштів бюджету розвитку на початок року, в тому числі:

     По КТКВК - 150122 «Інвестиційні проекти » - 3 787,00 грн., в тому числі:

     По КЕКВ – 3122 – «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів» (для виготовлення проектно-кошторисної документації)– 3 787,00 грн.  та внести зміни  в додаток 2 рішення 3 сесії 7 скликання від 23.12.2015 року згідно з додатком 2  даного рішення.

1.4. Затвердити джерела фінансування сільського бюджету згідно з додатком 2 даного рішення та перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 4 даного рішення. 

2. Головному бухгалтеру сільської ради внести зміни до річного розпису сільського бюджету відповідно до п.1.1 та п.1.2 цього рішення.

Додаток 2,3,4,5 даного рішення є невід’ємною частиною.

 

Сільський голова                              Я.М.Пушечнікова

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 

                                                       

 

                                                   У К Р А Ї Н А

                                ДОРОЖНЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                    ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я

 

02 грудня  2016 року

с.Дорожне                                                                             11 сесія  7 скликання

                                                                                                         позачергова

 

Про внесення    змін в рішення 7 сесії 7 скликання                                                                                                            

«Про встановлення ставок на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки на 2017 рік

та затвердження Порядку його справляння»

 

 Відповідно до ч.1 ст.59 та керуючись п.24 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.7.8.10.12 розділу І, розділами ХІІ, ХІV, підрозділом 8 розділу ХХ та пунктом 33 підрозділу 10 Податкового кодексу України, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Внести зміни в рішення 7 сесії 7 скликання   «Про встановлення ставок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2017 рік та затвердження Порядку його справляння», а саме в пункт 3 :

- Змінити ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності  фізичних осіб-підприємців з 4% на 1% розміру мінімальної заробітної плати та юридичних осіб підприємців з 6% на  1,5 % розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня звітного ( податкового) року за 1 кв.м. бази оподаткування.

2. Дане рішення  набирає чинності з 01.01.2017 року.

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету, фінансів та цін.

 

               Сільський голова                                             Я.М.Пушечнікова

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 

                                              

 

                                                    

 

                                         У К Р А Ї Н А

                     ДОРОЖНЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

      ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

                                                Р І Ш Е Н Н Я                      

 

02 грудня 2016 року                                             11сесія 7 скликання                     

с.Дорожне                                                                   позачергова

 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної

документації із землеустрою щодо встановлення

меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості)

в розмірі 1/2 за адресою с.Дорожне вул. Зелена, буд.15

гр. Дзюбанюк Наталі Миколаївні

 

Відповідно до ст.26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» ст..ст.12, 116,118,121,151, п.12 Земельного кодексу України, враховуючи клопотання гр. Дзюбанюк Наталії Миколаївни, сільська рада

 

          В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Дзюбанюк Наталі Миколаївніна виготовлення  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в   натурі (на місцевості) в розмірі ½, яка розташована за адресою с.Дорожне  вул. Зелена  буд.№15  Вінницького району Вінницької області.

2. Гр. Дзюбанюк Н.М.замовити в відповідній землевпорядній організації  розробку технічної документації .

3. Гр. Дзюбанюк Н.М.виконувати обов’язки землекористувача згідно          вимог   ст.40 Земельного кодексу України.

4. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію            регулювання земельних відносин та охорони  навколишнього природного  середовища.

 

 

        Сільський голова                                           Я.М.Пушечнікова

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

                                                    

 

                                         У К Р А Ї Н А

                     ДОРОЖНЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

      ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

                                                Р І Ш Е Н Н Я                      

 

02 грудня 2016 року                                          11 сесія 7 скликання                     

с.Дорожне                                                                       позачергова

 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної

документації із землеустрою щодо встановлення

меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості)

в розмірі 1/2 за адресою с.Дорожне вул. Зелена, буд.15

гр. Черниш Тетяні Миколаївні

 

Відповідно до ст.26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» ст..ст.12, 116,118,121,151, п.12 Земельного кодексу України, враховуючи клопотання гр. Черниш Тетяни Миколаївни, сільська рада

 

          В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Черниш Тетяні Миколаївніна виготовлення  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в   натурі (на місцевості) в розмірі ½, яка розташована за адресою с.Дорожне  вул. Зелена  буд.№15  Вінницького району Вінницької області.

2. Гр. Черниш Т.М.замовити в відповідній землевпорядній організації  розробку технічної документації .

3. Гр. Черниш Т.М.виконувати обов’язки землекористувача згідно          вимог   ст.40 Земельного кодексу України.

4. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію            регулювання земельних відносин та охорони  навколишнього природного  середовища.

 

 

        Сільський голова                                           Я.М.Пушечнікова

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 

                                                       

                                      

                                                У К Р А Ї Н А

                            ДОРОЖНЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

            ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                        

                                                 Р І Ш Е Н Н Я

 02 грудня 2016 року                                                     11  сесія  7 скликання

с.Дорожне                                                                            позачергова

 

Про преміювання до

Дня місцевого самоврядування.

 

            Відповідно до статті 21 Закону  України «Про службу  в органах місцевого самоврядування в Україні», Закону України  «Про оплату  праці»,   підп. 2  п. 2  постанови Кабінету Міністрів України  від 09.03.2006 року №  268 «Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»,  згідно Положення про преміювання працівників Дорожненської  сільської ради,  затвердженого рішенням  2 сесії Дорожненської сільської ради  7скликання від 10.12.2015 р.,  керуючись висновком постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансування сільської ради та ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”сільська рада

 

        В И Р І Ш И Л А :                              

1. За сумлінне виконання службових обов’язків, власний особистий внесок у становлення та розвиток місцевого самоврядування та з нагоди відзначення професійного свята Дня місцевого самоврядування преміювати  у розмірі  середньомісячної заробітної плати :

- Пушечнікову Яну Михайлівну, сільського голову в розмірі 150% середньомісячної заробітної плати;

- Гудзь Олену Вікторівну, секретаря сільської ради в розмірі 100% середньомісячної заробітної плати;

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансування сільської ради.          

                                                                          

 

                 Сільський голова                                 Я.М.Пушечнікова

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

Середній курс валют
Валюта
Купівля
Продаж